YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

    
MULTi

Design &

Service

k solheim

 

MULTi

  D&S k solheim  Typiske arbeidsområder:

 • Konsulentvirksomhet/assistanse

 • Tegning av bygg og tilbygg med innredning og uteanlegg,
  oppmåling og tegning av eksisterende bygg.
  Tegneprogram: AutoCAD 2D og ArchiCAD 2D/3D

 • Tegningsarbeide mekanisk konstruksjon/DAK
  Tegneprogram: AutoCAD 2D og Inventor 3D

 • Drift og vedlikehold av bygg med uteanlegg

 • Forebyggende brannvern og dokumentasjon, HMS og kvalitetssikring


Ta kontakt på telefon eller epost om du ønsker mer informasjon.

- hjemmesiden er under utvikling -

 

 

MULTi Design & Service kan tilby tegnetjenester og prosjekt-assistanse, design- og serviceoppdrag innen bygg og anlegg, mekanisk konstruksjon/DAK, samt landbasert og offshorebasert instrumentering m.m.

MULTi Design & Service
ble opprettet av ingeniør
Knut Solheim i 2008.

Kompetansen bygger på relevant utdanning, erfaring, og allsidig bakgrunn som prosjektingeniør hos Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennom nærmere 28 år.


Kontaktinformasjon:

Telefon:
+47 926 12 864

Epost:
post@multi-ds.no

Internett:
www.multi-ds.no